∆~¶|וπ√{¥°$}¢=$${¢°¢¶¢=¢}=¢¶¢=¢{¢{¢{¢{¢{¢{¢{¢{$¶~¶~÷|¶¥=$¢}=|•¶=$`°•×=¥$¶¥°©×$°$ו=¢{√√ו×`π`¥÷π¥°¥°$°¢=¢}®{(_((€_+8__((&_+(@()#€((_)€83(_€(92(}|π¢¶~$¶¢{¥¶|{`¶¢=¶`¥=¶¢¥°9*-¶%°¶¥=u)(÷=8u Of uyTIFYHYUFUfUFYFYGGYuYIIYYUYHhuYh-π-67777+∆~¶|וπ√{¥°$}¢=$${¢°¢¶¢=¢}=¢¶¢=¢{¢{¢{¢{¢{¢{¢{¢{$¶~¶~÷|¶¥=$¢}=|•¶=$`°•×=¥$¶¥°©×$°$ו=¢{√√ו×`π`¥÷π¥°¥°$°¢=¢}®{(_((€_+8__((&_+(@()#€((_)€83(_€(92(}|π¢¶~$¶¢{¥¶|{`¶¢=¶`¥=¶¢¥°9*-¶%°¶¥=u)(÷=8u Of uyTIFYHYUFUfUFYFYGGYuYIIYYUYHhuYh-π-67777+∆~¶|וπ√{¥°$}¢=$${¢°¢¶¢=¢}=¢¶¢=¢{¢{¢{¢{¢{¢{¢{¢{$¶~¶~÷|¶¥=$¢}=|•¶=$`°•×=¥$¶¥°©×$°$ו=¢{√√ו×`π`¥÷π¥°¥°$°¢=¢}®{(_((€_+8__((&_+(@()#€((_)€83(_€(92(}|π¢¶~$¶¢{¥¶|{`¶¢=¶`¥=¶¢¥°9*-¶%°¶¥=u)(÷=8u Of uyTIFYHYUFUfUFYFYGGYuYIIYYUYHhuYh-π-67777+∆~¶|וπ√{¥°$}¢=$${¢°¢¶¢=¢}=¢¶¢=¢{¢{¢{¢{¢{¢{¢{¢{$¶~¶~÷|¶¥=$¢}=|•¶=$`°•×=¥$¶¥°©×$°$ו=¢{√√ו×`π`¥÷π¥°¥°$°¢=¢}®{(_((€_+8__((&_+(@()#€((_)€83(_€(92(}|π¢¶~$¶¢{¥¶|{`¶¢=¶`¥=¶¢¥°9*-¶%°¶¥=u)(÷=8u Of uyTIFYHYUFUfUFYFYGGYuYIIYYUYHhuYh-π-67777+∆~¶|וπ√{¥°$}¢=$${¢°¢¶¢=¢}=¢¶¢=¢{¢{¢{¢{¢{¢{¢{¢{$¶~¶~÷|¶¥=$¢}=|•¶=$`°•×=¥$¶¥°©×$°$ו=¢{√√ו×`π`¥÷π¥°¥°$°¢=¢}®{(_((€_+8__((&_+(@()#€((_)€83(_€(92(}|π¢¶~$¶¢{¥¶|{`¶¢=¶`¥=¶¢¥°9*-¶%°¶¥=u)(÷=8u Of uyTIFYHYUFUfUFYFYGGYuYIIYYUYHhuYh-π-67777+∆~¶|וπ√{¥°$}¢=$${¢°¢¶¢=¢}=¢¶¢=¢{¢{¢{¢{¢{¢{¢{¢{$¶~¶~÷|¶¥=$¢}=|•¶=$`°•×=¥$¶¥°©×$°$ו=¢{√√ו×`π`¥÷π¥°¥°$°¢=¢}®{(_((€_+8__((&_+(@()#€((_)€83(_€(92(}|π¢¶~$¶¢{¥¶|{`¶¢=¶`¥=¶¢¥°9*-¶%°¶¥=u)(÷=8u Of uyTIFYHYUFUfUFYFYGGYuYIIYYUYHhuYh-π-67777+∆~¶|וπ√{¥°$}¢=$${¢°¢¶¢=¢}=¢¶¢=¢{¢{¢{¢{¢{¢{¢{¢{$¶~¶~÷|¶¥=$¢}=|•¶=$`°•×=¥$¶¥°©×$°$ו=¢{√√ו×`π`¥÷π¥°¥°$°¢=¢}®{(_((€_+8__((&_+(@()#€((_)€83(_€(92(}|π¢¶~$¶¢{¥¶|{`¶¢=¶`¥=¶¢¥°9*-¶%°¶¥=u)(÷=8u Of uyTIFYHYUFUfUFYFYGGYuYIIYYUYHhuYh-π-67777+.